جدول انتخاب منبع و کابل مورد نیاز جهت تغذیه لامپ ها

table1-1

مشخصات فنی منبع و فلاشر

table02

جدول انتخاب فلاشر و سیم مورد نیاز لامپ های RGB

table03